jezyna jezyna jezyna jezyna
jezyna jezyna jezyna jezyna
jezyna jezyna jezyna jezyna
jezyna jezyna jezyna jezyna
jezyna jezyna jezyna jezyna
jezyna jezyna jezyna jezyna
jezyna sadownictwo.com.pl jezyna jezyna
jezyna jezyna jezyna jezyna
Portal sadowniczy
www.sadownictwo.com.pl
Portal warzywniczy
www.warzywnictwo.agro.pl
Portal kwiaciarski
www.kwiaciarstwo.agro.pl
Stacje meteo
www.stacjemeteo.agro.pl
Sadnet stron www
www.sadnet.pl


Jeżyna (Rubus L.),

rodzaj roślin z rodziny różowatych. Część przedstawicieli określana jest zwyczajowo w języku polskim malinami (gatunki o różnej przynależności w obrębie podrodzajów, które łączy czerwona barwa owoców i odpadanie ich od dna kwiatowego po dojrzeniu).

Z wyjątkiem nielicznych w naszej florze przedstawicieli rozmnażających się płciowo (np. malina moroszka i malina właściwa), pozostałe gatunki reprezentują podrodzaj Rubus reprezentowany w Europie Środkowej wyłącznie przez apomikty pochodzenia mieszańcowego. Z powodu apomiksji, hybrydyzacji i rozszczepiania cech mieszańców powstaje wielka różnorodność form jeżyn. Utrudnia to ich klasyfikację. W przypadku apomiktów kryterium wyodrębniania gatunku jest sztuczne i związane jest z rozległością zasięgu (krańcowe stanowiska powinny być oddalone o minimum 20 km). Wyodrębniające się morfologicznie jeżyny zajmujące mniejszy areał uważane są za biotypy lokalne.

Liczba gatunków jest różna w zależności od ujęcia systematycznego. Niektórzy autorzy podają 300-400 gatunków diploidalnych[2]. Index Kewensis podaje 72 gatunki. Z Polski podano od 50 do 90 gatunków (w zależności od ujęcia systematycznego). Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski[3] z 2002 roku zawiera wykaz 89 gatunków. Gatunkiem typowym jest Rubus fruticosus L.[4].

Złożona systematyka tego rodzaju wymaga często od zajmujących się nim taksonomów wąskiej specjalizacji. Specjalizację taką wyodrębnia się i określa mianem batologii – nauki o jeżynach.

Źródło: Wikipedia

Kontroluj warunki pogodowe w uprawie jeżyny dzięki zastosowaniu stacji meteo


Zobacz ilu producentów kontroluje uprawę jeżyny dzięki wykorzystaniu stacji meteo

Stacje meteo

stacje meteo - stacje imetos

Stacje imetos

Kontrola chorób i wilgotności gleby dzięki stacji meteo imetos i modelom chorobowy

Profesjonalne rozwiązania zastosowane w stacjach meteo dzięki którym monitoring i zwalczanie chorób jest o wiele skuteczniejsze i kontrolowane !!!

Stacje meteo

stacje meteo davis

Stacje Davis


sadnet - sadownictwo - strony www Profesjonalne strony internetowe dla producentów jeżyny i szkółkarzy krzewów owocowych

Zobacz przykłady stron internetowych dla sadowników, szkółkarzy, szkółek drzewek owocowych oraz grup producentów owoców

Więcej o jeżynach w portalu - sadownictwo.com.pl


Zdjęcia jeżyny - sadnet.pl/galeria


Kupno domeny jezyna.pl - sadnet.pl/domeny